Liên hệ thép Kiên Hoàng
Phòng Chăm sóc khách hàng
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
Điện thoại: 0918 099 999
Phòng Kỹ thuật
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật
Điện thoại: 0918 099 999